content top

การพิจารณาเรื่องราคา การเขียนโปรแกรม PHP, ASP, ASP.Net, C#, Java มีหลักการดังนี้

ความซับซ้อนของ Requirement ? ระยะเวลากำหนดส่งมอบ Project ? รูปแบบของรายงาน ( Report ) ? มีการ Interface / Import ข้อมูลหรือไม่ ? **...

Read More

บริษัทรับเขียนโปรแกรม PHP ทุกประเภท

บริษัทรับเขียนโปรแกรม PHP ทุกประเภท

รับเขียนโปรแกรม ภาษา PHP ทุกประเภท รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้น หรือโปรแกรมที่มีปัญหา เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็น – Project Manager – System Analysis – Programmer –...

Read More

การเขียนโปรแกรม ทุกภาษานั้นเหมือนกัน

“การเขียนโปรแกรม ทุกภาษานั้นเหมือนกัน” ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกัน ของแต่ละภาษาคือ syntax แต่สิ่งที่เหมือนกันของทุกภาษาคือ การใช้ประสบการณ์จากภาษาหนึ่ง...

Read More

รับเขียนโปรแกรม รับทำโปรแกรม รับพัฒนาโปรแกรม

บริษัท Intelligence Business (Thailand) รับเขียนโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรมรวมไปถึงพัฒนาโปรแกรมให้กับ อบต. อบจ. ทั้งภาครัฐและเอกชน...

Read More
content top