content top

iPhone, iPod-touch Application สำหรับโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย

iPhone, iPod-touch Application สำหรับโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย

เราได้พัฒนา application บน iPhone , iPod-touch สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักเรียน, อาจารย์, และสถาบัน ได้เชื่อมต่อถึงกันง่ายขึ้น...

Read More

รับพัฒนา รับทำ รับสร้าง Application iPhone ลดโลกร้อน

รับพัฒนา รับทำ รับสร้าง Application iPhone ลดโลกร้อน

เรารับพัฒนา Application Iphone ที่ช่วยลดโลกร้อนโดยการเชคการใช้ ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ในแต่ละวัน และสามารถดูสรุปเป็นรายสัปดาห์ได้ด้วย สนใจติดต่อ บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์...

Read More

รับทำ application iphone เชคผลเกรดนักเรียน นักศึกษา ตารางเรียน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

รับทำ application iphone เชคผลเกรดนักเรียน นักศึกษา ตารางเรียน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

รับทำ app iphone แจ้งผลเกรดนักเรียน นักศึกษา ตารางเรียน แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย ปฏิทินกิจกรรมของทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย...

Read More

รับทำ app iphone รับสร้าง Application บน Iphone

รับทำ app iphone รับสร้าง Application บน Iphone

เรารับทำ application บน Iphone ทุกชนิดครับ ตัวอย่างผลงานครับ เป็น Application LPlayer โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยการฟังแฟ้มเสียงพร้อมคำแปล และระบบพจนานุกรม...

Read More
content top