iPhone, iPod-touch Application สำหรับโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย

เราได้พัฒนา application บน iPhone , iPod-touch สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักเรียน, อาจารย์, และสถาบัน ได้เชื่อมต่อถึงกันง่ายขึ้น...

Read More