iPhone, iPod-touch Application สำหรับโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย

เราได้พัฒนา application บน iPhone , iPod-touch สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักเรียน, อาจารย์, และสถาบัน ได้เชื่อมต่อถึงกันง่ายขึ้น และทั่วถึงกันมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Application ที่เราพัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติดังนี้

1. Application มี backend ให้ทางโรงเรียนสามารถเข้ามาอัพเดทข้อมูลด้วยตนเองได้ตลอด

2. ข้อมูลมีได้ทั้งแบบ offline และ online

ข้อมูล offline คือข้อมูลที่โหลดมาครั้งเดียวแล้วจะมีการเก็บไว้ในเครื่องผู้ใช้นั้นๆ ดังนั้นการดูข้อมูลเหล่านี้ในครั้งต่อไป จึงไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็สามารถดูได้ ข้อมูลที่เหมาะกับระบบ offline จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น

– ประวัติความเป็นมา

– สีประจำโรงเรียน, คำขวัญ, คติประจำโรงเรียน

– แผนผังตึก, ห้อง ในโรงเรียน

– ตารางสอนของอาจารย์

– Education Program

– ทำเนียบบุคคลากร

– ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน

ข้อมูล online คือข้อมูลที่ไปดูดมาจาก server ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อน ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ระบบ online คือข้อมูลที่มีการอัพเดท ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด เช่น

– ข่าวสารของโรงเรียน เช่น กิจกรรม, วันหยุด, ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

3. มีระบบ log-in สำหรับนักเรียนแต่ละคนให้เข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น เช็คเกรด หรือตารางเรียน ของตัวเอง เป็นต้น

4. สามารถใส่มัลติมีเดียลงไปได้ เช่น Video presentation ของสถาบัน, เพลงประจำสถาบัน เป็นต้น

5. ระบบ lectures ที่อาจารย์สามารถอัพโหลด Ebook, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดีโอ หรือ สไลด์ประกอบการสอน ขึ้นไปให้นักเรียนโหลดมาดูได้ รวมไปถึงนักเรียนสามารถโพสต์คำถาม (Q&A) หาอาจารย์ได้เช่นกัน

ตัวอย่างหน้าจอ Application ที่พัฒนาให้กับสถาบันแห่งหนึ่ง

Leave a Reply