iPhone Application ท่องเที่ยว: Crazy-i

ผู้ว่าจ้าง: บริษัทเขียนเพลิน
รายละเอียดโครงการ: Application นี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเลไทยที่น่าสนใจ เนื้อหาภายในประกอบด้วยข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบครัน พร้อมกับ Tips สนุกๆ ที่จะทำให้การเที่ยวทะเลมีสีสันมากขึ้น
ภาพตัวอย่าง:Leave a Reply