รับทำ iPad Application ระบบลงทะเบียน Register Application iPad : RU Road Show

ผู้ว่าจ้าง: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดโครงการ:
Application สำหรับใช้ในงาน Road Show ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งประกอบด้วยส่วนของการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน และส่วนของแบบทดสอบจำลอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 วิชา วิชาละ 20 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 15 นาที และมีสรุปคะแนนและระดับคะแนนเมื่อทำจบ พร้อมเฉลยข้อสอบ

ภาพตัวอย่างบางส่วน:

Leave a Reply