Sale Kit Application iPad : JW Marriott

ผู้ว่าจ้าง: JW Marriott

รายละเอียดโครงการ: Sale Kit สำหรับพนักงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลภายในโรงแรม

ภาพตัวอย่างบางส่วน:

Leave a Reply