iPad Application Menu Wine – Order – Support Back End : Crave

ผู้ว่าจ้าง: Aloft Hotel
รายละเอียดโครงการ: เมนูไวน์ สำหรับร้านอาหาร Crave ของโรงแรม Aloft ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกสั่งไวน์ได้จาก App นี้
ภาพตัวอย่างบางส่วน:

Leave a Reply