รับทำ ECM Enterprise content management ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Documentum Software

CMS-Content-Management-System

มากกว่า 80% ของข้อมูลในองค์กร ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของ Unstructured Content ซึ่งปัญหาหลักๆที่จะเกี่ยวข้องตามมาก็คือ

  • การจัดเก็บข้อมูล
  • ความปลอดภัยของข้อมูล
  • การค้นหา
  • การส่งข้อมูลไปมาระหว่างกันภายในองค์กร
  • และอื่นๆ

ซึ่ง Content Management Concept นั้น จะมี solution ต่างมากมายเพื่อจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี เช่น

  1. การจัดเก็บข้อมูล – มี solution ในการนำข้อมูลในรูปแบบต่างๆเข้าสู่ระบบการจัดเก็บได้หลายหลายไม่ว่าจะเป็น Scanning Solution, การ import แบบ manual, การทำ Data Conversion, และอื่นๆอีกมากมาย ตามความต้องการทาง Business
  2. ความปลอดภัยของข้อมูล – มีเรื่องของการ Authentication ผู้ที่จะสามารถเข้าถึงเอกสาร, การทำ versioning control, การใช้ permission ต่างๆกับตัวข้อมูลเพื่อให้ระดับการเข้าถึงของแต่ละผู้ใช้งานต่างกัน เป็นต้น
  3. การค้นหา – มีการทำ indexing เพื่อไว้ใช้ค้นหาข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้ engine ของ full text search เพื่อสามารถค้าหาในระดับเนื้อเอกสารได้อีกด้วย
  4. การส่งข้อมูลกันไปมาระหว่างองค์กร – มี workflow solution คอยจัดการเรื่องการส่งงานหรือข้อมูลต่างๆกันไปมาระหว่างองค์กรได้
  5. อื่นๆ – นอกจาก solution หลักๆที่ใช้จัดการ content ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมี solution อื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อข้อมูลขององค์กรเราอีกด้วย อาทิเช่น Lifecycle Management, Record Management, Retention Policy, Web Content Management, Collaboration, Image Management, Content Platform and repository เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังทำ Service, Consult หรือ Training ให้กับบริษัท IT ต่างๆอีกมากมายด้วย โดย Software และ Module ที่เรามีความชำนาญในการ Implement ได้แก่

Documentum-EMC

Documentum (Specialist Level)

– Document Management

– Business Process

– Electronic Form

– Web Content Management

– WDK Framework

– Task Space

– DFC Framework

– Captiva Input Accel

– Brava

– Training Class

FileNet

FileNet

– Document Management

– Business Process

– Electronic Form

– Filenet API

CMOD

– Report Module

General Applications

Certification

EMC Content Management and Archiving System Engineer Accreditation (Documentum)

EMC Proven Content Management Web Application Programming Specialist -2007 (Documentum)

EMC Proven Content Management Foundation – 2007 (Documentum)

FCP Content Manager-Administrator 4.0 – 2009 (Filenet)

FCP Forms Manager-Administrator 4.0 – 2009 (Filenet)

นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้ ทางบริษัท ยังมีนโยบายที่จะทำการ Implement Software เพิ่มเติมดังนี้

Alfresco

ECM (Open Source)

Adempiere

ERP(Open Source)

Certification
– EMC Content Management and Archiveing System Engineer Accreditation (Document)
– EMC Proven Content Management Web Application Programming Specialist ( 2007 (Documentum) )
– EMC Proven Content Management Foundation – 2007 ( Documentum )
– FCP Content Manager-Administrator 4.0 – 2009 ( Filenet )
– FCP Forms Manager-Administrator 4.0 -2009 ( Filenet )
Certificate Documentum

สนใจติดต่อ   02-1159907 , 083-2683848
Email: [email protected]

Leave a Reply