รับทำ Augmented Reality (AR) สำหรับนักการตลาด

เรารับพัฒนา Augmented Reality (AR) ตามความต้องการ เพื่อนำไปสร้างเป็นเครื่องมือทางด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM ( Customer Relationship Management ) สร้างการรับรู้แบรนด์ ( Brand Awareness ) พร้อมกับสามารถ Interactive ได้ด้วย

ตัวอย่างการนำ AR ไปใช้งานในการทำการตลาดครับ

ติดต่อ 089-134-0959 , 02-115-9907

Leave a Reply