บริษัท Intelligence Business (Thailand) รับเขียนโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรมรวมไปถึงพัฒนาโปรแกรมให้กับ อบต. อบจ. ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทได้เริ่มจากการเขียนโปรแกรมให้กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเครือตลาดหลักทรัพย์ และได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับโอกาศให้พัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีของ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ทางบริษัท ยังได้พัฒนาโปรแกรมให้กับภาครัฐ และเอกชน เช่น
กระทรวงมหาดไทย สำนักคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ( โปรแกรม ระบบบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลทั่วประเทศ )
กรมทรัพยาธรณี ( โปรแกรม GIS ของแหล่งแร่ธาตุต่างๆ )
กระทรวงการคลัง สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล (ระบบ Backend website )
การประชุมนานาชาตินักวิชาการทั่วโลก International Measurement Conferation (IMEKO 2010)
บริษัท 3P Professional ( โปรแกรม CRM )
บริษัท Thai Optical Group จำกัด มหาชน ( โปรแกรม Marketing )
บริษัท Kiddy Kiddo ( โปรแกรม Backend Website )
นอกจากนี้เรายังพัฒนา โปรแกรมด้าน Web Application ซึ่งเป็น Project ภายในบริษัทของเรา เกี่ยวกับ Social Network ซึ่งบริษัทเราก็รับพัฒนาโปรแกรมด้านนี้ด้วยครับ

ติดต่อเราได้ที่ 02-115-9907 หรือ 083-2683848

Leave a Reply