1. ความซับซ้อนของ Requirement ?
  2. ระยะเวลากำหนดส่งมอบ Project ?
  3. รูปแบบของรายงาน ( Report ) ?
  4. มีการ Interface / Import ข้อมูลหรือไม่ ?

** ดังนั้นหลักการดังกล่าวสามารถเอาไปพิจารณาการคำนวณด้านราคากับลูกค้าที่จะให้เราเขียนให้ได้นะครับ **

One Response to “การพิจารณาเรื่องราคา การเขียนโปรแกรม PHP, ASP, ASP.Net, C#, Java มีหลักการดังนี้”

  1. ศนิ says:

    ไม่ทราบว่ารับเป็นเอาท์ซอทด้วยไม๊คะ

Leave a Reply