รับทำ รับเขียน Application บน Facebook

รับเขียน App บน Facebook มีระบบดังนี้ – ระบบติดต่อฐานข้อมูล – ระบบ Query และ บันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อนำมาแสดงผล – ระบบ Select เพื่อนจาก Facebook เพื่อทำการ Post ขึ้น Wall...

Read More