Facebook Application: ตามล่าหารถไฟฟ้า เจนเนอราลี่ 365

ผู้ว่าจ้าง: Generali 365

รายละเอียดโครงการ:
เป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมสนุก ส่งภาพถ่ายรถไฟฟ้า BTS ขบวนที่มีป้ายโฆษณาของ Generali 365 ติดอยู่ข้างรถ แล้วอัพโหลดขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวด โดยผู้ที่ส่งเข้าประกวด 50 อันดับแรกจะได้รับรางวัล

URL: http://apps.facebook.com/generali_bts/

ภาพตัวอย่างบางส่วน:Leave a Reply