Facebook Application: ซักผ้าให้นะ

ผู้ว่าจ้าง: Panasonic

รายละเอียดโครงการ:
เป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมสนุก ส่ง request หาเพื่อนๆ และเมื่อเพื่อนๆ กดตอบรับมาแล้ว ผู้ส่งจะได้รับคะแนนในรูปของผ้า 5 ชิ้น สะสมครบ 45 ชิ้นจะซักได้ 1 ถัง ผู้ที่ได้จำนวนถังซักสูงสุดในระยะเวลากิจกรรมจะได้รับรางวัลใหญ่

URL: http://apps.facebook.com/washers/

ภาพตัวอย่างบางส่วน:


Leave a Reply