บริษัท Intelligence Business (Thailand)

เกี่ยวกับเรา เราคือกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญและรักด้านการเขียน Program ที่อยู่ตามองค์กรขั้นนำของประเทศไทย โดยเราได้มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ชื่อบริษัท Intelligence Business (Thailand) Co.,ltd ซึ่งเป็น บริการหนึ่งของบริษัท เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อให้เป็นผู้นำด้านนี้ และได้นำเทคนิคการเขียนโปรแกรมจากเมืองนอก ญี่ปุ่น อเมริกา ซึ่งทีมงานของเราได้ไปศึกษา รวมถึงองค์กรชั้นนำอย่าง Google ซึ่งเรามีทีมงานอยู่ที่อเมริกาในการ Design Database ขั้น Advance  จึงทำให้เราได้เปรียบเรื่องนี้เป็นอย่างดี ในด้านการ Programming Game เราก็พัฒนาการเขียน Game บน Iphone , Facebook รวมถึงการพัฒนา Website Social Network ของตัวเอง

เรามีการประสานงาน Timeline โดยใช้ Technology แบบองค์กรใหญ่จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า งานของท่านที่มอบหมายให้เราทำนั้น เราทำเสร็จตามเงื่อนไขของเวลาและราคาที่ได้ตกลงกันอย่างแน่นอน